Usługi

  • Wykonujemy drogi, ulice, place, ciągi piesze oraz ścieżki rowerowe o standardowych konstrukcjach, a także estetyczne nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.
  • Projektujemy i urządzamy tereny zielone, parki, miejsca rekreacji miejskiej.
  • Wykonujemy specjalistyczne roboty ziemne i rozbiórkowe.
  • Produkujemy i sprzedajemy kruszywa betonowe - znakomity
    i sprawdzony materiał na podbudowy drogowe.
  • Stosujemy na życzenie tradycyjne i nietypowe materiały kamienne; projektujemy i realizujemy wszelkie elementy drobnej architektury. Mamy bogate doświadczenie we wzmacnianiu geotekstyliami słabych gruntów przeznaczonych pod obiekty drogowe. Wspólpracujemy ściśle w tym zakresie wraz z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.
  • Wynajmujemy sprzęt drogowy.
  • Produkujemy i sprzedajemy mieszanki betonowe.