Kontakt

Biuro:

Warszawa 01-029
ul. Dzielna 21/47
tel. (0-22) 636 56 67
tel. (0-22) 636 56 68
tel/fax (0-22) 636 56 69
tel. 0-602 176 786
e-mail: biuro@delta-sa.com.pl

Dyrektor ds. Produkcji

mgr inż. Robert Bartonowicz
e-mail: r.bartonowicz@delta-sa.com.pl

Kierownik Działu Przygotowania

Produkcji i Marketingu
Ewa Czemisow
e-mail: marketing@delta-sa.com.pl

Baza:

Warszawa 01-267
ul.Jana Kazimierza 68a
tel. (0-22) 836 87 29
tel. 0-602 176 788


Zarzad spółki:


Prezes ds. Produkcji i Administracji

mgr inż. Andrzej Łęcki
e-mail: a.lecki@delta-sa.com.pl

Prezes ds. Ekonomicznych i Marketingu

mgr inż. Krzysztof Kułakowski
e-mail: k.kulakowski@delta-sa.com.pl